• rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U
  • studzienki kanalizacyjne z PVC-U
  • rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej z PVC (szare i białe)
  • rury i kształtki drenarskie z PVC
  • rury i kształtki żeliwne (kielichowe i bezkielichowe)
  • żeliwne włazy, kratki ściekowe, wpusty deszczowe
  • kręgi i pokrywy betonowe, stopnie kanałowe
  • przyłącza WC, syfony
[include-page id=”128″]