Skip to main content
 

Materiały
Sanitarne i Instalacyjne

 

Dystrybutor materiałów
sanitarnych i instalacyjnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne i są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikulski EB Sp. z o.o. Sp.K. w Krakowie.
Dane kontaktowe: Portowa 22, 30-709 Kraków; tel: 12 261 03 30

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zakupu asortymentu od firmy Mikulski EB Sp. z o.o. Sp.K.

Dane będą przechowywane przez okres wzajemnej współpracy oraz 7 lat po jej zakończeniu w związku nałożonymi na firmę Mikulski EB Sp. z o.o. Sp.K. obowiązkami podatkowymi i archiwizacyjnymi wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
• ZUS (lub innej firmie ubezpieczeniowej),
• US,
• Zewnętrzna Kancelaria prawna
• Biuro rachunkowe
• Dostawcy programów i systemów informatycznych,
• Partnerzy świadczący usługi techniczne / transportowe
• Banki,
• Sądy, prokuratura, komornicy, policja, straż miejska i inne uprawnione służby,
• Organa administracji publicznej.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony.

Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
• do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.