• czarne bez szwu (walcowane na gorąco, ciągnione na zimno, precyzyjne, kotłowe)
  • czarne ze szwem
  • ocynkowane ze szwem
  • nierdzewne ze szwem oraz bez szwu
  • osłonowe, do przewiertów, z odzysku
Informacje techniczne
[include-page id=”128″]