• Łączniki gwintowane z żeliwa ciągliwego białego do wody i gazu
  • czarne
  • ocynkowane
  • kształtki naprawcze ocynkowane
Informacje techniczne
[include-page id=”128″]